Rapport

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

Auteur(s)
Quintus Bosman
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
23/11/2017
Bestand
VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen. Er ontbreekt een helder beeld van de status van de verschillende samenwerkingsverbanden in de geboortezorg, hun organisatie en de activiteiten bij Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) om aan gegevensuitwisseling invulling te geven. In dit rapport worden de resultaten van de inventarisatie weergegeven.​
Gerelateerd
PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0
PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F
PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0
Publicaties