Rapport

Juryrapport Health app award 2015

Auteur(s)
André Rouvoet; Hanke Bruins Slot; Huib Cense; Lies van Gennip; Wilna Wind; Bart Combée; Barbara van der Kolff; Bart van Pinxteren; Pieter Kubben; Peter Kapitein; Marinka de Jong; Jaco van Duivenboden; Erik Vollebregt; Sjaak Nouwt; Rob Peters; Nicky Hekster; Mark Dorresteijn; Karin Oost
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
01/07/2015
Bestand
Awards voor innovaties in de zorg maken goede initiatieven zichtbaar en versnellen daarmee de adoptie van het gebruik van eHealth. Immers, wat aandacht krijgt, groeit.  Bij de Health app award is dat zeker het geval. De Health app award 2015 is een zoektocht van Nictiz en Mobile Doctors,  juryleden en het publiek naar de meest zinvolle app in de gezondheidszorg. De Health app award bestaat sinds 2012. Apps in de gezondheidszorg waren toen nog nieuw; het gebruik ervan nog beperkt. Inmiddels is het aanbod apps om in te zetten in het zorgproces enorm. Onderzoeksbureau Research2Guidance becijferde in 2013 al dat er wereldwijd zo'n 100.000 mHealthapplicaties bestaan.  Voor elke zorgfase is wel een app te vinden:  preventie, diagnose, behandeling, en herstel of nazorg.

Zelfregie

Het gebruik van apps om de eigen gezondheid te monitoren past in de tijd waarin  patiënten regie willen over hun eigen gezondheid en waarin zelfmanagement op de politieke en maatschappelijke staat . Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zien in zelfmetingen een middel om de beweging naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg te ondersteunen, zo schrijven zij in hun kamerbrief eHealth en zorgverbetering van juli 2014.

Inschrijvingen

Het thema zelfregie is een rode draad in deze competitie. Voor de Health app award zijn 57 apps ingeschreven die de patiënt helpen meer regie te nemen over hun eigen gezondheid of die de zorgverlener ondersteunen in het zorgproces. De finalisten van de Health app award zijn gewikt en gewogen op verschillende aspecten zoals gebruiksvriendelijkheid, juridische aspecten, privacy- en security en vooral om het nut van de apps voor de gezondheidszorg.

Privacy en Security

Wat de jury positief verrast en wat zeker de ontwikkeling van apps in de zorg ten goede komt, is de verhoogde aandacht voor het belang van privacy en security en de juridische aspecten, zoals CE-markering en Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op een enkele app na zagen we de inschrijvingsformulieren dat over deze aspecten doorgaans goed is nagedacht. Dat is een goed teken. Dit toont een stukje volwassenheid van de mHealtmarkt. In de Health app award 2015 zijn drie prijzen uitgereikt.  Het publiek heeft via stemming bepaalt wie de publieksprijs mocht winnen.  De jury en de topjury hebben via een proces van deselectie een jurywinnaar benoemd.  Tot slot heeft de jury nog een verrassing in petto: een derde award, de aanmoedigingsprijs.

Winnaars

De app Thuisarts heeft de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen. Het publiek heeft gestemd voor de app Behandelpad. Daarnaast heeft de jury besloten een extra award uit te reiken aan Skip a beat. Andere finalisten waren Saltro Diagnostiek appMantellink en Wellmo.

Prijzen

De winnaars hebben op het congres Digitale Ontwikkelingen in de zorg op 24 juni 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht, uit handen van André Rouvoet voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland én juryvoorzitter een mooie award gekregen. De juryprijswinnaar ontving daarnaast drie vouchers van gratis financieel business advies, advies in CE-markering en een workshop over privacy en security van respectievelijk PNO ConsultantsAxon Advocatenen Deloitte.

Thuisarts

Thuisarts, een app van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is volgens de jury bewezen effectief.  Dat het draagvlak onder de beroepsgroep zo groot is vindt de jury een sterk punt, zo licht André Rouvoet (voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland én juryvoorzitter) toe bij de uitreiking van de Health app award 2015. “Hieruit kunnen we opmaken dat apps bij de dagelijkse praktijk van de huisarts horen. De tijd is voorbij dat artsen niet willen dat mensen gegoogled op spreekuur komen: deze app faciliteert dat mensen zelf informatie meenemen naar de praktijk en bespreken met de arts.” Dit ziet de jury als een aanzet tot de opschaling van eHealth.

Behandelpad

Patiënten krijgen voor een operatie van het ziekenhuis altijd een geprinte informatiemap mee waarin alle informatie over de voorzorg, de operatie en de nazorg bij elkaar staat. Dat vindt Thomas Timmers,  interactive developer vanBehandelpad niet meer bij de tijd. Daarom heeft hij een app ontwikkeld die patiënten informatie geeft op het moment dat zij dat nodig hebben in een persoonlijke tijdlijn. Timmers denkt dat patiënten met deze app beter voorbereid naar hun opname komen en actiever houdt bij de nazorg.

Skip a beat

Skip a beat is een app van een startup-bedrijf HAPPITECH BV. Bijzonder aan deze startup is dat hij niet van oorsprong uit de zorg komt. Dit illustreert dat innovatie in de zorg steeds meer van buiten komt, stelt de jury. De app is een uiting van de trend van gamification in de zorg. De aanmoedigingsprijs voor Skip a beat is bedoeld om deze spannende belofte voor toekomst van de zorg te stimuleren. Wat de jury aanspreekt in Skip a beat is dat het spelletje bewustwording creëert  over het hartritme.