Rapport

Onderzoek digitale uitwisseling laboratoriumresultaten naar apotheken

Auteur(s)
Lambert van Eekelen (ICON healthcare) en Gert Koelewijn (Nictiz)
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
24/04/2019
Bestand
Apothekers hebben gegevens uit het laboratorium nodig om de juiste medicatie aan patiënten te kunnen verstrekken. Om dit te kunnen doen, zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Belangrijk is dat het scenario toekomstbestendig en landelijk dekkend moet zijn. Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is.