Rapport

Patiëntbeleving bij medicatiedossier

Auteur(s)
Altuïtion
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
04/05/2015
Bestand
Altuïtion heeft het onderzoek met de ZMET®-methode van professor Gerald Zaltman van de Harvard Business School, uitgevoerd onder twaalf chronisch zieken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen het overgrote deel van beslissingen in het onderbewustzijn nemen. Met de ZMET®-methode worden onbewuste behoeften, drijfveren en verwachtingen meetbaar. In het onderzoek komen drie belangrijke thema’s  naar voren waarin de bewuste en onbewuste wensen van chronisch zieken voor een online medicatiedossier zijn vervat.

Overzicht medicijngebruik

Met een online medicatiedossier heeft een patiënt overzicht van het medicijngebruik. Dit overzicht kan hem helpen inzicht te krijgen in hoe hij op medicijnen reageert, zodat hij meer regie kan nemen over zijn medicatie. Om dit mogelijk te maken moet het dossier voorzien in informatie over de medicatie (wat is het, waarom is het nodig en wat doet het met de patiënt?) en een historisch en actueel overzicht van medicijngebruik en de effecten ervan.

Inzage

Patiënten willen zelf de eerste zijn die inzage heeft en bepalen wie er nog meer inzage krijgen. De behandelend specialist moet het dossier kunnen inzien en bewerken. Hij zorgt er voor dat het dossier actueel en betrouwbaar is. De specialist speelt een belangrijke rol bij het aansporen van een patiënt om het dossier te gebruiken. De apotheker mag het dossier inkijken, maar uitsluitend ter controle van de compatibiliteit van de medicijnen. Naasten van de patiënt moeten het dossier kunnen inzien wanneer het nodig is en hetzelfde geldt voor andere hulpverleners.

Gebruikerseisen

Het derde hoofdthema geeft het belang aan dat patiënten hechten aan gebruikerseisen zoals privacy, veiligheid, toegankelijkheid en gebruiksgemak. De belangrijkste eis is dat de sleutel tot het dossier bij de patiënt ligt, het is zíjn eigendom en híj bepaalt wie er inzage kunnen en mogen hebben.

Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

Nictiz wilde inzicht in het belang van patiënten (bewust en onbewust) om een elektronisch medicatie dossier in te zetten, gebruiken voor het project 'Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid’. Voor dit project kunnen patiënten in negen regio’s (Greenfields) over hun eigen medicatiedossier beschikken.