Rapport

Rapportage ICT-landschap paramedische zorg

Auteur(s)
Gert Koelewijn, Bas de Jong, Lambert van Eekelen
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
05/01/2021
Bestand
Paramedici baseren een behandeling op de diagnose die zij vooraf stellen. Voor een juiste diagnose en behandeling is inzicht in alle relevante patiëntgegevens noodzakelijk. Onderzoek van Nictiz wijst onder andere uit dat deze zorgverleners niet altijd de beschikking hebben over cruciale gegevens. De gegevens zijn niet compleet en bovendien is er geen functionaliteit om deze digitaal uit te wisselen.