Rapport

Succesfactoren van patiëntportalen: een verkenning

Auteur(s)
drs. Bettine Pluut, Ellen Boschker MSc, Marjolein Minderhoud MSc
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz; Zenc
Datum
26/09/2011
Bestand
Online patiëntinzage kan van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor artsen en patiënten. Dat blijkt uit ervaringsverhalen van patiënten en artsen die zijn geïnterviewd voor het onderzoek naar succesfactoren van patiëntportalen dat Nictiz heeft laten uitvoeren. Artsen moeten patiënten persoonlijk verwijzen naar het patiëntenportaal. Patiëntportalen kunnen ondermeer een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de arts, aan gedeelde besluitvorming, de voorbereiding van patiënten op het consult, aan het verwerken van het ziekteproces, aan gegevenskwaliteit en aan de beschikbaarheid van medische gegevens.

Succesfactoren

De succesfactoren van patiëntportalen zijn te beschrijven in een ‘tweetrapsraket’:
  • Waarom gaat een patiënt een portaal überhaupt gebruiken?
  • Waarom blijft een patiënt (en arts) het portaal gebruiken en heeft een portaal dus toegevoegde waarde?

Communicatie

Een van de succesfactoren voor het gaan gebruiken van een portaal blijkt communicatie over het portaal te zijn. Een patiënt kan via brochures op het portaal gewezen worden, maar persoonlijke verwijzing door de arts lijkt het beste te werken. De andere succesfactoren en meer informatie over de opzet van het door Zenc uitgevoerde onderzoek vindt u in de publicatie ‘De succesfactoren van patiëntportalen: een verkenning’. Voorafgaand aan dit onderzoek, heeft Nictiz samen met de NPCF in mei 2011 een overzicht gemaakt van bestaande patiëntportalen die nu al toegang geven tot eigen medische gegevens: 'patiëntportalen in Nederland'.