Samenwerking

SDO-Nederland

​In de praktijk vinden er veel versnipperde en domeingerichte standaardisatie-activiteiten plaats. Gebrek aan uniformering en standaardisatie belemmert grootschalige invoering van eHealth. Nictiz werkt daarom samen met standaardisatie-organisaties.

SDO-Nederland bestaat uit:

De samenwerking is nodig om een consistente en gecoördineerde invulling te geven aan het interoperabiliteitsveld, over verschillende zorgdomeinen en standaarden heen. De standaardisatie-organisatie stemmen hun activiteiten op elkaar af om zo het gebruik van standaarden eenvoudiger en transparanter te maken.