Bètaversie 2 van Jeugdgezondheidszorg 7.0.0

Deze publicatie bevat alle onderdelen van een reguliere publicatie en is daarmee volledig representatief. De uiteindelijke versie 7.0.0 kan ter vervanging worden gebruikt van publicatie 6.12.9.5. Deze bèta-publicatie beschrijft hiertoe zowel de specificaties op basis van basisdataset 3.2.6 als basisdataset 4.0.0.

De wijzigingen staan beschreven in de release notes. De Rijksvaccinatieprogramma-berichten (RVP) en het Hielprikverzoek-bericht (NHS) zijn gemaakt op basis van BDS 3.2.6. Omdat de voor deze berichten relevante delen in basisdataset (BDS) 4.0.0 niet zijn gewijzigd, zijn hiervoor geen nieuwe berichten gemaakt. De RVP- en NHS-berichten werken dus zowel met BDS 3.2.6 als met 4.0.0.

Waarom een bèta-versie?

BDS 4.0.0 is backward incompatibel met BDS 3.2.6. Naast de backward incompatibele aard van BDS 4.0.0, zijn ook diverse problemen opgelost die in DOB 3.2.6 bestonden. Deze twee factoren hebben ertoe geleid dat er nieuwe versies van de HL7v3 modellen en XML-schema’s nodig waren. De interactie REPC_IN902120NL03 en webservice ZorgOverdrachtVerzoekJGZ versie 3 zijn hiervoor nodig. Deze staan in het XML-materiaal.

Aangezien het zeer grote wijzigingen betreft, kunnen er nog onoverkomelijke fouten in zitten. Vandaar dat besloten is deze publicatie als bèta-versie op te leveren, zodat leveranciers al aan de slag kunnen met deze versie om ervaring op te doen en daar waar nodig problemen kunnen melden en/of feedback kunnen geven.

Hoe lang duurt de bètaversie

De actuele versie van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg is versie 6.12.9.5. Dit blijft zo, totdat versie 7.0.0 officieel gepubliceerd wordt.

Waar kun je fouten melden?

Fouten of problemen kunnen gemeld worden op BITS door het aanmaken van een nieuwe melding. Indien nodig, zullen de issues besproken worden in het leveranciersoverleg.

Waar staan de materialen?

Jeugdgezondheidszorg 7.0.0 beta 2 is hier terug te vinden:

​Bèta 2 rele​ase 7.0.0 ​Downloads
Zorgverlenersdataset ​Functioneel ontwerp ART-DEC​OR (oa dataset)​ ART-DECOR (XML en HTML)

 

Oudere versie

Bètaversie 1