Verbinden & Innoveren met SNOMED – interactieve webinars

Eenduidige en heldere uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling zijn belangrijk voor kwalitatief goede en efficiënte zorgverlening. Eenheid van Taal is hierbij onmisbaar. Het internationaal, medisch terminologiestelsel SNOMED zorgt voor Eenheid van Taal in de zorg. Het is de taal van de zorgverlener, die ook door de computer begrepen wordt. Dit belang werd benadrukt tijdens het symposium van 13 februari 2020, waar vanuit allerlei hoeken van het zorgveld de mogelijkheden en toepassing van SNOMED in de praktijk werden getoond. Voor de overdracht, maar ook voor hergebruik en innovatie.  

Maar liefst 15 workshops werden aangeboden, echter kon je als deelnemer maar twee workshops bijwonen. Daarom biedt Nictiz in samenwerking met de medeorganisatoren een vervolg aan door middel van interactieve webinars, waarbij deels de inhoud van de workshops herhaald wordt, maar ook de laatste ontwikkelingen worden getoond.

De volgende webinars staan de komende tijd op het programma:

Datum en tijd

Webinar

Organisatie

1 oktober 2020 (16.00-17.00 uur) Eenheid van taal: Voorbeelden van implementatie in de klinische praktijk IKNL
Hier vind je  binnenkort meer webinars
Webinar - Eenheid van taal: Voorbeelden van implementatie in de klinische praktijk

Wanneer? 1 oktober 2020, 16:00-17:00 uur

Direct aanmelden

Standaardisatie van klinische documentatie is een voorwaarde voor het realiseren van naadloze uitwisseling van zorginformatie. Dit zorgt ervoor dat hergebruik van zorginformatie en de continuïteit van zorg ondersteund wordt met continuïteit van zorginformatie. Informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen en SNOMED helpen hierbij, maar de input van zorgverleners daarbij is essentieel.In deze webinar laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe zorgverleners en IKNL vanuit informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen een template voor klinische verslaglegging kunnen bouwen waarbij de informatie direct herbruikbaar is. Bijvoorbeeld de verslaglegging van het multidisciplinair overleg of de verslaglegging van het intakegesprek met de patiënt. Hierbij maken we gebruik van de tool Formstudio. Deze tool is ontwikkeld door IKNL samen met zorgverleners om de ontwikkeling, implementatie en beheer van landelijke standaarden voor klinische verslaglegging te vergemakkelijken.

In deze webinar komen het ontwikkelproces en de ervaringen van zorgverleners, klinisch informatici en leveranciers aan bod bij deze nieuwe werkwijze.

Meedoen is makkelijk: meld je aan en je ontvangt de dag voor de webinar een link om in te loggen.

Webinar gemist? Bekijk hier de laatste webinars