CCR

Continuity of Care Record
CCR
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Structuur- en communicatiestandaard
Zorgdomein
Alle
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
Gepubliceerd (en in beheer)
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

CCR is bedoeld om informatie over een patiënt van de ene zorgverlener over te dragen naar de andere zorgverlener.

Voorbeeld
Structuur van CCR
Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
ASTM international
Licentie nodig
Ja

CCR staat voor Continuity of Care Record. CCR wordt beheerd door de American Society of Testing and Materials. CCR is een standaard die ontwikkeld is in samenwerking met artsen, verpleegkundigen, vertegenwoordigers van IT-bedrijven en patiëntverenigingen. Het doel van deze standaard is het leveren van een actueel overzicht van kritische en permanente gegevens van een patiënt. 

Twee belangrijke toepassingen zijn:

  • De informatie die op een bepaald moment (snapshot) beschikbaar is in bronsystemen wordt door de behandeld arts opgevraagd vanuit andere systemen of andere zorginstellingen.
  • ​De informatie wordt als elektronisch document beschikbaar gesteld aan de behandelend arts. De informatie wordt gebruikt als overdrachtsdocument bij de verwijzing van de patiënt. Hierbij ligt de focus primair binnen de tweedelijnszorg.

CCR

Het Continuity of Care Record is bedoeld om informatie over een patiënt van de ene zorgverlener over te dragen aan de andere zorgverlener. De vorm waarin dit gebeurt is het beste te omschrijven als een elektronische brief. Het bevat een header, over wie het gaat en voor wie het is, het bevat een body, dit is de inhoud van de brief, en het bevat een footer, dit zijn algemene gegevens, zoals de handtekening van de afzender. Bij ieder consult of overdracht zijn daardoor gegevens digitaal beschikbaar over de algemene gezondheidgegevens, de administratieve gegevens en de demografische gegevens van de patiënt. Om deze patiëntgegevens in CCR op een goede manier te versturen, ontvangen en automatisch te verwerken, is nadere detaillering noodzakelijk.

Ter illustratie

Bij CCR gaat het om een samenvatting van de gezondheidssituatie van de patiënt. Met behulp van deze standaard worden documenten die de meest belangrijke en actuele informatie van een patiënt bevatten, op basis van de zorgvraag samengesteld. De CCR-standaard bestaat uit drie delen:

  • header, met daarin informatie over de verzender, de ontvanger en de patiënt;
  • body, die opgedeeld is in zeventien secties. Afhankelijk van de zorgvraag kunnen een of meerdere secties gevuld worden met medische gegevens en verstuurd worden naar de behandelend arts;
  • footer, hierin kan aanvullende informatie worden geplaatst en kan de handtekening van de betrokken persoon worden toegevoegd.​

Zie voor meer informatie: Alles wat je wilt weten over CCR/CCD en document Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD​

Default alt