AGB

Algemeen Gegevens Beheer (Zorgverleners)
AGB
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Register
Zorgdomein
Nuldelijn, Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

In het AGB-register worden via een AGB-code alle zorgpartijen
vastgelegd. De AGB-code wordt gebruikt voor declareren,
contracteren en zorginkoop en het gidsen van zorg.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
Vektis
Licentie nodig
Ja
Business model

De standaard wordt technisch en functioneel beheerd door Vektis cv.

Het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) register bevat actuele gegevens van zorgpartijen (ondernemingen, vestigingen en zorgverleners). Met behulp van het AGB register kunnen zorgpartijen elkaar identificeren. AGB biedt inzicht in de kenmerken van alle declarerende ondernemingen in de zorg en individuele zorgverleners een register. De gegevens bevatten een unieke codering: AGB code. Het AGB code is in zijn huidige vorm gepubliceerd in 2002. Deze code wordt door de beheerorganisatie (Vektis) uitgegeven.

Het AGB-register wordt in diverse zorgprocessen als dentificatiebron gebruikt. Daarnaast wordt het gebruikt ter ondersteuning van het elektronisch uitwisselen van informatie tussen zorgpartijen. AGB is ter ondersteuning van onder andere de onderstaande bedrijfsprocessen:

  • Zorginkoop
  • Zorgtoewijzing (machtigen, indicatiestelling)
  • Declaratieverwerking
  • Gidsen (Informatieverstrekking zoals openingstijden, webadressen, enzovoort en zorgbemiddeling voor verzekerden)
  • Ondersteunend voor (schade analyses) in zorgprocessen op basis van AGB-codes
Default alt