APACHE IV

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation IV
Apache IV
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Classificatie
Zorgdomein
Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Epidemioloog, Medisch specialist, Onderzoeker
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

APACHE IV is een classificatiesysteem voor het bepalen van de ernst van een ziekte.

Licentie nodig
Nee