AZR

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten-brede Zorgregistratie
AZR
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Wet- en regelgeving
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Nergens in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Voormailge systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de AWBZ-keten.

Beheerder (NL)
Rijksoverheid
Licentie nodig
Ja
Default alt