Verrichtingenbestand
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Codestelsel
Zorgdomein Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Paramedicus, Medisch specialist, Verpleegkundige
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op heel veel plekken geadopteerd)
Korte beschrijving Registratiesysteem voor verrichtingen. De verrichtingen betreffen medische, paramedische en verpleegkundige  verrichtingen.
Specificatie CBV-bestand Specificatiedocument
Beheerder (NL) DHD
Licentie nodig Ja

​​​​​

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 14-07-2016