CMSV

Classificatie van Medisch Specialistische Verrichtingen
CMSV
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Classificatie
Zorgdomein
Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Medisch specialist
Implementatiestatus
Gepubliceerd (en in beheer)
Adoptiegraad
(Nergens in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

CMSV is een classificatie van medisch specialistische verrichtingen. Deze classificatie wordt niet meer onderhouden.

Browser
Licentie nodig
Nee
Jaar van uitgave
1989