CONTSYS

NEN-EN-ISO 13940:2016 en Medische informatica - Systeem van concepten ter ondersteuning van de continuïteit van zorg
CONTsys
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Informatiestandaard
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Informaticus
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Definieert een systeem van concepten voor verschillende aspecten voor de verlening van zorg.

Normering
ISO 13940
Beheerder (NL)
NEN
Beheerder (INT)
ISO
Licentie nodig
Ja
Business model

marktfinanciering

Versie
2016