Dataset

Dataset
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Dataset
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op veel plekken geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

In een dataset zijn definities van de gegevens vastgelegd die in een
bepaald zorgproces, of binnen een specifiek vakgebied worden
geregistreerd of uitgewisseld.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
Dataset Wikipedia
Licentie nodig
Nee