DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Classificatie
Zorgdomein
Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
GZ-psycholoog, Onderzoeker, Psychotherapeut
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.

Maakt gebruik van
Beheerder (INT)
APA
Licentie nodig
Nee