G-Standaard

Geneesmiddelen Standaard
G-standaard
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Codestelsel
Zorgdomein
Nuldelijn, Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Apotheker, Huisarts, Informaticus, Medisch specialist, Zorgverzekeraar
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Een standaard die, door het uniek identificeren van zorgproducten, voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
Z-index
Licentie nodig
Ja
Jaar van uitgave
1984

De G-Standaard bestaat sinds 1984 en is een databank die op geïntegreerde wijze het voorschrijven, bewaken, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De G-Standaard bevat hiervoor gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen. Alle producten zijn voorzien van gegevens met betrekking  tot prijs, logistiek en wet en regelgeving. De G-Standaard bevat daarnaast ook een hiërarchische structuur met geneesmiddelkenmerken en medicatiebewaking.

Z-Index publiceert de G Standaard iedere maand op haar website, waar abonnees deze kunnen downloaden. Verschillende softwarehuizen integreren de G Standaard in hun elektronische informatie systemen voor openbare apotheken, ziekenhuis apotheken, ziekenhuizen, voorschrijvers zoals huisartsen en medisch specialisten, zorginstellingen, zorgketens, poliklinische apotheken, apotheekhoudende huisartsen, etc. Daarnaast maken ook fabrikanten van zorgproducten, groothandels, zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten en de overheid gebruik van de G Standaard.

Gegevens betreffende geneesmiddelen

Bij de G-Standaard worden veel verschillende niveaus van informatie vastlegging gehanteerd: van stof niveau tot verpakking. Vier daarvan worden veel gebruikt bij de vastlegging en uitwisseling van medicijn gebruik. Dat zijn de generieke product kenmerken, de prescriptie product kenmerken (PRK), handelsproductkenmerken (HPK) en het Z-Index nummer (consumentenverpakking). Het Z-Index nummer identificeert de verpakking zoals de patiënt deze ontvangt. Het handelsproduct is het geïdentificeerde geneesmiddel ontdaan van de verpakking. Alleen geneesmiddelen hebben en PRK en GPK codering. Het generieke product clustert alle geneesmiddelen met dezelfde werkzame samenstelling, dezelfde sterkte, dezelfde farmaceutische vorm en dezelfde toedieningsweg. De omschrijving van het generieke product is met de hiervoor beschreven kenmerken verbonden. Het prescriptie product bevat de identificatie van de generieke product aangevulde met een aantal kenmerken die bij het voorschrijven van onderscheidend belang zijn. Deze kunnen per soort product verschillen.

De belangrijke mediciatiebewakingsmodules betreft de bewaking op interacties, contra-indicaties, bewaking bij kinderwens, zwangerschap en borstvoeding, bewaking bij verminderde nierfunctie, farmacogenetica, doseringscontrole, dubbelmedicatie allergieën en intoleranties, gebruik instructies, waarschuwingen in de vorm van etiketteksten. Sinds kort bevat de G-Standaard ook medisch farmaceutische beslisregels die een meer complexe afhandeling van medicatie bewakingssignalen ondersteunen. ​​

Logistiek gegevens

Voor alle producten biedt de G-Standaard de mogelijk voor de fabrikant een koppeling aan te geven tussen het Z-Indexnummer en het Global Trade Item number (GTIN). Via de GTIN is per verpakking beperkte logistieke informatie beschikbaar (hoogte, lengte, breedte) en wordt de verpakkingshiërarchie inzichtelijk: van celcodering naar consumentenverpakking naar omdoos naar pallet. Z-Index ontsluit daarmee zorg en logistieke informatie voor de zorgmarkt.

Relatie met andere standaarden

De methodiek van de G-Standaard is vastgelegd in een Nederlandse norm NEN 7507. In de afgelopen jaren is de methodiek van de G-Standaard en van de conceptstandaarden van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de bouwstenen van de geneesmiddelterminologie en de medicatiebewaking wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van (inter)nationale standaarden. Voorbeelden van standaarden die geïntegreerd zijn, zijn de International Nonproprietary Name en de Anatomical chemical Therapeutical Classification (ATC) van de World Health Organization (WHO) en de ICPC zoals deze door het NHG wordt vastgesteld voor Nederland.​​​

Default alt