Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen

Wegwijs in het inrichten van XDS Affinity Domains
Interoperabiliteitsmodel
Applicatie Informatiebeveiliging IT-infrastructuur Organisatiebeleid Wet- en regelgeving
Type standaard
Netwerken
Zorgdomein
Alle
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In ontwikkeling
Adoptiegraad
(Op heel veel plekken geadopteerd)
Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
Nictiz
Licentie nodig
Nee

Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen

In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van een XDS-infrastructuur en in een aantal regio’s is zo’n infrastructuur al aanwezig. Langzaam ontstaat hierdoor een landelijk dekkend netwerk van XDS affinity domeinen. Omdat de zorg zich niet beperkt tot regiogrenzen, bestaat steeds vaker de behoefte om de affinity domeinen onderling met elkaar te verbinden. Dit lukt alleen als bij de inrichting van de afzonderlijke affinity domeinen rekening wordt gehouden met interoperabiliteit tussen de domeinen. Hiervoor zijn afspraken nodig op alle niveaus van het interoperabiliteitsmodel, van bestuur tot techniek.

Binnen de verschillende Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s) is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de implementatie van XDS-infrastructuren. Door kennis, ervaring en ‘best practices’ met elkaar te delen, kan een grotere eenduidigheid in de inrichting van de verschillende XDS affinity domeinen bereikt worden en kunnen de RSO’s elkaar bovendien versterken en projecten versnellen.

RSO NL heeft daarom het initiatief genomen een nieuwe versie van de Handreiking Interoperabiliteit op te stellen met de volgende doelstellingen:

  • het uitbrengen van een nieuwe versie van de bestaande Handreiking Interoperabiliteit, om kennis, ervaringen en een handboek voor implementatie, op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel, vast leggen en met elkaar delen;
  • het geven van een zo volledig mogelijk overzicht van een XDS implementatie dat kan dienen als richtlijn om nieuwe XDS-initiatieven te versnellen;
  • het geven van adviezen en uitgangspunten voor de inrichting van een XDS-infrastructuur om te komen tot een meer eenduidige (standaard) inrichting van XDS-netwerken in Nederland ter bevordering van de interoperabiliteit tussen deze netwerken;
  • het geven van een toetsingskader met eisen waaraan XDS Affinity Domains moeten voldoen om aan elkaar te kunnen koppelen en maximale interoperabiliteit te bereiken voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders binnen de regio en over regiogrenzen heen.

RSO Nederland heeft in samenwerking met Nictiz de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ opgeleverd. Dit uitgebreide document bevat, inrichtingsprincipes op alle lagen van interoperabiliteit, ook een Normenkader die een gelijke en toetsbare kwaliteit van de XDS Affinity Domains moet gaan waarborgen.

Handreiking onderdelen

De Handreiking 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen op basis van IHE, 2019’.
  2. Het toetsingkader (hoofdstuk 11 van de Handreiking) waaraan IHE-affinitydomains moeten voldoen om aan elkaar te kunnen koppelen.
  3. Een set van bijlagen met (beleids) documenten en sjablonen die kunnen dienen als voorbeelden en als handboek voor implementaties om nieuwe regionale XDS-initiatieven te versnellen.

Openbare consultatie Handreiking en bijlagen

Zowel de Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen als de Nationale XDS metadata set zijn nu beschikbaar voor openbare consultatie.

Met deze consultatie wil RSO Nederland:

  • de zorgaanbieders, de RSO’s en de ICT leveranciers betrekken bij de verdere ontwikkeling van de Handreiking;
  • inzicht krijgen in de consequenties van de adviezen en het toetsingskader, zowel voor de zorgaanbieders, de RSO’s als de ICT leveranciers;
  • de Handreiking laten toetsen en voor commentaar voorleggen aan belanghebbenden om de ontvangen reacties mee te nemen in de definitieve versie van de Handreiking.

Uw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot en met 21 maart 2019 uw reacties sturen. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Sjaak Gondelach.

 

Default alt