Health Level 7 versie 2
Interoperabiliteitsmodel
Informatie Applicatie
Type standaard Structuur- en communicatiestandaard
Zorgdomein Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Apotheker, Epidemioloog, Informaticus, Laborant, Medisch specialist, Patholoog, Radioloog, Verloskundige, Verpleegkundige, Leverancier
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Korte beschrijving Berichtformaten voor uitwisseling van zorggegevens tussen softwareapplicaties.
Maakt gebruik van Snomed CTLOINCDBCDiagnosethesaurusAGBcodeUZI registerBSN
Browser HL7v2 Browser
Beheerder (NL) HL7 Nederland
Beheerder (INT) Health Level Seven International
Licentie nodig Nee
Business model Ontwikkeling en beheer ligt bij HL7 Internationaal. HL7 Nederland is verantwoordelijk voor de implementatiegids in Nederland.
Eerste jaar van uitgave 1988
Wikipedia NL/EN Algemene HL7-pagina

​​​​​​​Binnen tweede- en derdelijnszorginstellingen wordt de HL7v2-standaard het meest gebruikt. Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling van medische gegevens tussen systemen binnen de instellingen zelf, en in mindere mate tussen instellingen. HL7v2 definieert herbruikbare groepjes van gegevens (segmenten), die in verschillende berichten gebruikt kunnen worden. Elk bericht heeft zijn eigen structuur afhankelijk van de segmenten die voorkomen. Voorbeeld van segmenten zijn: patiëntkenmerken, bezoekgegevens, verzekering-gegevens, zorgmedewerkersgegevens, ordergegevens en uitslaggegevens. De plaats van een segment in een bericht is eenduidig en ligt vast door de specificatie van het bericht in een structuurdiagram. HL7v2 kent verschillende versies en deze zijn backwards compatible. HL7v2 heeft geen onderliggend informatie referentiemodel zoals in HL7v3.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 14-07-2016