HL7V2

Health Level 7 versie 2
HL7V2
Interoperabiliteitsmodel
Informatie Applicatie
Type standaard
Structuur- en communicatiestandaard
Zorgdomein
Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Apotheker, Epidemioloog, Informaticus, Laborant, Medisch specialist, Patholoog, Radioloog, Verloskundige, Verpleegkundige, Leverancier
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Berichtformaten voor uitwisseling van zorggegevens tussen softwareapplicaties.

Browser
Beheerder (NL)
HL7 Nederland
Beheerder (INT)
Health Level Seven International
Licentie nodig
Nee
Business model

Ontwikkeling en beheer ligt bij HL7 Internationaal. HL7 Nederland is verantwoordelijk voor de implementatiegids in Nederland.

Jaar van uitgave
1988
Wikipedia NL/EN

Binnen tweede- en derdelijnszorginstellingen wordt de HL7v2-standaard het meest gebruikt. Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling van medische gegevens tussen systemen binnen de instellingen zelf, en in mindere mate tussen instellingen. HL7v2 definieert herbruikbare groepjes van gegevens (segmenten), die in verschillende berichten gebruikt kunnen worden. Elk bericht heeft zijn eigen structuur afhankelijk van de segmenten die voorkomen. Voorbeeld van segmenten zijn: patiëntkenmerken, bezoekgegevens, verzekering-gegevens, zorgmedewerkersgegevens, ordergegevens en uitslaggegevens. De plaats van een segment in een bericht is eenduidig en ligt vast door de specificatie van het bericht in een structuurdiagram. HL7v2 kent verschillende versies en deze zijn backwards compatible. HL7v2 heeft geen onderliggend informatie referentiemodel zoals in HL7v3.

Default alt