HL7V3-Messaging

Health Level 7 versie 3-Messaging
HL7v3-Messaging
Interoperabiliteitsmodel
Informatie Applicatie
Type standaard
Structuur- en communicatiestandaard
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Apotheker, Huisarts, Laborant, Medisch specialist, Onderzoeker, Paramedicus, Patholoog, Radioloog, Verloskundige, Verpleegkundige, Zorgverzekeraar
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Grotendeels bij doelgroep geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Berichtformaten voor gegevensuitwisseling tussen softwareapplicaties, met name tussen zorgorganisaties. De berichten zijn gebaseerd op het Referentie Informatie Model (RIM – ISO/HL7 2173).

Browser
Beheerder (NL)
HL7 Nederland
Beheerder (INT)
Health Level Seven International
Licentie nodig
Ja
Business model

Ontwikkeling en beheer ligt bij HL7 Internationaal. HL7 Nederland is verantwoordelijk voor de implementatiegids in Nederland.

Jaar van uitgave
2005
Wikipedia NL/EN

HL7v3 is een gestandaardiseerde methodiek en daarmee anders dan HL7v2 waarbij de standaard bestaat uit het eindproduct: berichten. Een kerncomponent van de standaard is het HL7 Referentie Informatie Model (RIM). In het RIM is de structuur van de gegevens, de concepten, datatypes en vocabulaire vastgelegd waardoor interoperabiliteit gewaarborgd kan worden.

HL7v3-berichten

De berichtinhoud van HL7v3-berichten is bedoeld voor geautomatiseerde verwerking door applicaties en is daarom zo veel mogelijk gestructureerd en voorzien van coderingen. De ontvangende applicatie is verantwoordelijk voor een leesbare weergave van de gegevens. Statusveranderingen zijn onderdeel van het bericht waardoor geautomatiseerde processturing (workflow) kan worden ondersteund. De berichten worden verstuurd op basis van een gedefinieerde aanleiding. De berichten standaard kent verschillende uitgewerkte domeinen zoals Patient Care, Patient Administration, Medical Records en Pharmacy.

Default alt