ISO 13606-2 OpenEHR Archetype uitwisselingsspecificatie

NEN-ISO 13606-2:2009 en - Medische informatica - Communicatie over het Elektronisch Patiéntendossier - Deel 2: Archetype uitwisselingsspecificatie
ISO 13606-2-openEHR-arechetype uitwisselingsspecificatie
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Informatiestandaard
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Informaticus
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Dit specificeert de informatie-architectuur die nodig is voor de communicatie tussen interoperabele systemen die gegevens nodig hebbben of voorzien in gegevens uit het EPD.

Beheerder (NL)
NEN
Beheerder (INT)
ISO
Licentie nodig
Ja
Business model

Marktfinanciering

This part of ISO 13606 specifies the information architecture required for interoperable communications between systems and services that need or provide EHR data. The subject of the record or record extract to be communicated is an individual person, and the scope of the communication is predominantly with respect to that person’s care.

Default alt