NEN-ISO 13606-2:2009 en - Medische informatica - Communicatie over het Elektronisch Patiéntendossier - Deel 2: Archetype uitwisselingsspecificatie
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Informaticus
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Dit specificeert de informatie-architectuur die nodig is voor de communicatie tussen interoperabele systemen die gegevens nodig hebbben of voorzien in gegevens uit het EPD.
Beheerder (NL) NEN
Beheerder (INT) ISO
Licentie nodig Ja
Business model Marktfinanciering.
Wikipedia NL/EN iso-13606-2-openehr-arechetype-uitwisselingsspecificatie Wikipedia

​This part of ISO 13606 specifies the information architecture required for interoperable communications between systems and services that need or provide EHR data. The subject of the record or record extract to be communicated is an individual person, and the scope of the communication is predominantly with respect to that person's care.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 20-04-2016