NEN-EN-ISO 13606-5:2010 en Medische informatica - Communicatie over het Elektronisch Patiéntendossier - Deel 5: Interface specificatie
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Informaticus
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Specificeert de informatie-architectuur die nodig is voor de communicatie tussen interoperabele systemen die gegevens nodig hebbben of voorzien in gegevens uit het EPD.
Maakt gebruik van CONTsys
Beheerder (NL) NEN
Beheerder (INT) ISO
Licentie nodig Ja
Business model Marktfinanciering.
Wikipedia NL/EN iso-13606-5-openehr-interface-specificatie Wikipedia

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 20-04-2016