ISO 13606-5-OpenEHR interface specificatie

NEN-EN-ISO 13606-5:2010 en Medische informatica - Communicatie over het Elektronisch Patiéntendossier - Deel 5: Interface specificatie
NEN-EN-ISO 13606-5:2010 en Medische informatica - Communicatie over het Elektronisch Patiéntendossier - Deel 5: Interface specificatie
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Informatiestandaard
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Informaticus
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Specificeert de informatie-architectuur die nodig is voor de communicatie tussen interoperabele systemen die gegevens nodig hebbben of voorzien in gegevens uit het EPD.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
NEN
Licentie nodig
Ja
Business model

Marktfinanciering