NEN-EN-ISO 9999:2011 nl Hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen - Classificatie en terminologie
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Codestelsel
Zorgdomein Eerste lijn
Professionals Huisarts, Verpleegkundige, Fysiotherapeut, Paramedicus
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Deze internationale standaard stelt een classificatie vast van speciaal vervaardigde of algemeen beschikbare hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen.
Maakt gebruik van CLIQ
Normering ISO 9999
Beheerder (NL) NEN
Beheerder (INT) ISO
Licentie nodig Ja
Versie 2011

​​​​​

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 12-04-2016