iStandaarden
Interoperabiliteitsmodel
IT-infrastructuur
Type standaard Structuur- en communicatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Medisch specialist, GZ-psycholoog
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op heel veel plekken geadopteerd)
Korte beschrijving In het Jw-berichtenverkeer wisselen partijen, binnen de jeugdgezondheid, informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.
Specificatie JW-standaard Specificatiedocument
Beheerder (NL) Zorginstituut Nederland
Licentie nodig Nee
Business model De specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met alle ketenpartners en zijn afgestemd met de Referentiegroep Jeugdwet.
Eerste jaar van uitgave 2014

Vanaf 1 januari 2015 is de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld: iJw. De standaard is gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de Wlz gebruikt worden. De iJw-specificaties zijn vastgelegd in een Informatiemodel. Er staat in hoe iJw werkt en welke afspraken gelden.  Het Informatiemodel biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen in de Jeugdwet en laat zien hoe de Jw-berichten daar hun weg in vinden.Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 15-04-2016


reacties