JW-Standaard

iStandaarden
JW-Standaard
Interoperabiliteitsmodel
IT-infrastructuur
Type standaard
Structuur- en communicatiestandaard
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
GZ-psycholoog, Medisch specialist
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op heel veel plekken geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

In het Jw-berichtenverkeer wisselen partijen, binnen de jeugdgezondheid, informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

Licentie nodig
Nee
Business model

De specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met alle ketenpartners en zijn afgestemd met de Referentiegroep Jeugdwet.

Jaar van uitgave
2014

Vanaf 1 januari 2015 is de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld: iJw. De standaard is gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de Wlz gebruikt worden. De iJw-specificaties zijn vastgelegd in een Informatiemodel. Er staat in hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Het Informatiemodel biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen in de Jeugdwet en laat zien hoe de Jw-berichten daar hun weg in vinden.