LROI

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
LROI
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Register
Zorgdomein
Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Medisch specialist, Patient, Zorgverzekeraar
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de in Nederland gebruikte gewrichtsimplantaten en daarmee samenhangende orthopedisch.

Browser
Beheerder (NL)
www.orthopeden.org
Licentie nodig
Nee
Versie
2015
Jaar van uitgave
2007