MA801

Machtigingen service
MA801
Interoperabiliteitsmodel
Applicatie
Type standaard
Administratief
Zorgdomein
Tweedelijn
Professionals
Financieel administrateur
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Berichtenstroom tussen het machtigingenportaal VECOZO en zorgverlener/instelling en zorgverzekeraar om te beoordelen of een verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding van een bepaalde prestatie.Verdere informatie machtigingenportaal: www.vecozo.nl.

Browser
Beheerder (NL)
Vektis
Licentie nodig
Nee
Business model

De standaard wordt technisch en functioneel beheerd door Vektis cv.

Versie
2011
Default alt