Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Apotheker, Huisarts, Medisch specialist
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Grotendeels bij doelgroep geadopteerd)
Korte beschrijving Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samenwerken in de keten én voldoen aan de richtlijn.
Beheerder (NL) Nictiz
Licentie nodig Nee
Business model Projectsubsidies van ministerie van VWS.

​​​​

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 28-04-2016