NEN 7513

NEN 7513: 2010 nl Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientdossiers
NEN7513
Interoperabiliteitsmodel
Informatiebeveiliging
Type standaard
Informatiebeveiliging
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op veel plekken geadopteerd)
Korte beschrijving

Voorziet in de stelselmatige geautomatiseerde registratie van gegevens rond de toegang tot het patiëntdossier, die controle van de rechtmatigheid ervan mogelijk maakt.

Maakt gebruik van
Normering
NEN7513
Beheerder (NL)
NEN
Licentie nodig
Nee
Business model

Marktfinanciering

Versie
2010
Jaar van uitgave
2010