NEN 8028:2011 nl Medische informatica - Kwaliteitseisen telemedicine
Interoperabiliteitsmodel
Organisatiebeleid
Type standaard Zorgstandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Iedereen
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Beschrijft de kwaliteitseisen voor telemedicine.
Normering NEN8028
Beheerder (NL) NEN
Licentie nodig Nee
Versie 2011
Eerste jaar van uitgave 2007

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 04-04-2016