NEN 8028 Telemedicine

NEN 8028:2011 nl Medische informatica - Kwaliteitseisen telemedicine
NEN 8028 Telemedicine
Interoperabiliteitsmodel
Organisatiebeleid
Type standaard
Zorgstandaard
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Beschrijft de kwaliteitseisen voor telemedicine.

Normering
NEN8028
Beheerder (NL)
NEN
Licentie nodig
Nee
Versie
2011
Jaar van uitgave
2007
Default alt