NEN 7512:2015 nl Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
Interoperabiliteitsmodel
Informatiebeveiliging
Type standaard Informatiebeveiliging
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Iedereen
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Beschrijft het classificeren van de gegevensuitwisseling en het bepalen van het risico hiervan voor de gezondheidszorg.
Maakt gebruik van NEN7510
Normering NEN7512
Beheerder (NL) NEN
Licentie nodig Nee
Business model Marktfinanciering.
Eerste jaar van uitgave 2005
Wikipedia NL/EN NEN7512 Wikipedia

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 04-04-2016