NEN7512

NEN 7512:2015 nl Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
NEN7512
Interoperabiliteitsmodel
Informatiebeveiliging
Type standaard
Informatiebeveiliging
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving

Beschrijft het classificeren van de gegevensuitwisseling en het bepalen van het risico hiervan voor de gezondheidszorg.

Maakt gebruik van
Normering
NEN7512
Licentie nodig
Nee
Business model

Marktfinanciering

Jaar van uitgave
2005
Wikipedia NL/EN
Default alt