NHG-Tabellen

Nederlands Huisartsen Genootschap Tabellen
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-tabellen
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Classificatie
Zorgdomein
Eerstelijn
Professionals
Huisarts
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
Onbekend
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
NHG
Licentie nodig
Ja

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het NHG onderhoudt en publiceert diverse tabellen met gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken. Alle HIS’en maken gebruik van de NHG-Tabellen.

Ook andere informatiesystemen, zoals die van zorggroepen, laboratoria en apotheken, maken gebruik van deze tabellen in de uitwisseling met huisartsen. De NHG-Tabellen ondersteunen daarmee de communicatie tussen verschillende systemen en de communicatie tussen gebruikers van één HIS. De NHG-Tabellen horen bij het HIS-Referentiemodel. Deze leidraad voor het inrichten van HIS’en beschrijft de (medische) gegevens en functionaliteit van een HIS.

De NHG-Tabellen, inclusief documentatie, zijn onder licentie verkrijgbaar voor software bedrijven om in te bouwen in hun informatiesystemen. Zo komt de inhoud ter beschikking van zorgverleners. Via de website van het NHG zijn de tabellen voor geïnteresseerden ook raadpleegbaar.

Voorbeelden NHG-Tabellen

Een overzicht van alle tabellen is via de NHG website (zie link hieronder) te raadplegen. Het voert te ver om deze allemaal hier te bespreken. Enkele veel gebruikte NHG-Tabellen zijn hieronder uitgelicht:

  • Tabel Diagnostische Bepalingen                                                                                                                     Deze tabel bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek. Tweemaal jaar wordt de tabel geactualiseerd en uitgeleverd aan licentiehouders;
  •  Tabel Gebruiksvoorschrift                                                                                                                               Deze tabel wordt gebruikt voor het coderen van het gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel. Het gaat hierbij om het coderen van een gebruiksadvies zoals 2 maal daags 1 tablet, met water innemen. De codering wordt enerzijds gebruikt door de huisarts bij het elektronisch voorschrijven en is anderzijds een belangrijke component in de communicatie tussen huisarts en apotheek.
  • Tabel ICPC:                                                                                                                                                                   De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1. Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken;
  • Tabel ICPC codes van episodes met attentiewaarde                                                                                          ​Deze tabel isbedoeld om de gebruiker van een EPD te helpen bij het adequaat vastleggen van episodes met attentiewaarde (probleemstatus).

Relatie met andere standaarden

De NHG-Tabellen verwijzen in enkele gevallen naar standaarden die niet door het NHG worden beheerd. Een voorbeeld hiervan is de tabel ICPC & contra-indicatieaarden, welke verwijst naar de G-Standaard. Ook de tabel Verrichtingen verwijst naar een andere tabel, van VEKTIS. Naast externe verwijzingen verwijzen enkele NHG-Tabellen ook intern naar elkaar.​

Meer informatie: