NTA 8023-2:2010 nl Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Huisarts, Psychotherapeut, Wijkverpleegkundige, Paramedicus, Fysiotherapeut
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Informatiearchitectuur in de jeugdsector.
Normering NTA 8023-2:2010 nl
Beheerder (NL) NEN
Licentie nodig Nee
Versie 2010

​​​

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 14-07-2016