NTA 8023-1:2010 nl Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Huisarts, Psychotherapeut, Wijkverpleegkundige, Paramedicus, Fysiotherapeut
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Dit deel van de NTA bevat de landelijke verwijsindex risicojongeren.
Beheerder (NL) NEN
Licentie nodig Nee

Dit deel van de NTA bevat de landelijke verwijsindex risicojongeren. Dit is een ICT-toepassing waarin risicosignalen van jongeren worden vastgelegd. De landelijke verwijsindex brengt signalen van professionals over risicojongeren in een vroeg stadium bij elkaar. Zo kunnen hulpverleners vervolgens eenvoudig contact met elkaar opnemen voor betere hulp aan de jongere. De landelijke verwijsindex is beschikbaar via internet en via de Overheidsservicebus (OSB). De gebruikers benaderen de landelijke verwijsindex vanuit een eigen lokale verwijsindex. De lokale systemen ontvangen de notificaties van signalen per e-mail en halen de beschikbare informatie op uit de landelijke verwijsindex. In deze NTA is de communicatie beschreven tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners. In deze NTA staat de beschrijving van de landelijke verwijsindex in de ''webservice description language'' (WSDL) centraal.


Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 20-04-2016