Omaha System

Omaha System
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Classificatie
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn
Professionals
Onderzoeker, Verpleegkundige, Wijkverpleegkundige
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op heel veel plekken geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Structuur om bij een cliënt problemen, onderzoeken, problemen, interventies en resultaten te documenteren.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
Vilans
Licentie nodig
Ja
Business model

Stichting Omaha System Support ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

​​​Het Omaha Systeem is tussen 1975 en 1986 ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het systeem is tot stand gekomen voor en door verplegend personeel, administratief medewerkers en managers. Het systeem biedt een structuur om de cliënt te onderzoeken, voor het documenteren van de problemen van de cliënt, het beschrijft multidisciplinaire interventies en meet de uitgangssituatie en de resultaten per ‘probleem’ van een cliënt. Het Omaha systeem is wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getest.

 Toegevoegde waarde van het Omaha Systeem

Het Omaha Systeem is opgebouwd uit drie samenhangende componenten:

  1. Een assessment op basis van problemen. De classificatie van problemen is onderverdeeld in vier domeinen die elk onderverdeeld worden in diagnoses, modifiers en symptonen.​De domeinen zijn:
  •     omgeving, zoals inkomen, verblijf en woonomgeving.
  •     psychosociaal, zoals sociale contacten, opleiding en mentale gezondheid.
  •     fysiologisch, zoals horen, zicht, spraak, pijn en herkenning.
  •     gezondheidsgerelateerde gedrag, zoals persoonlijke verzorging, familieplanning en fysieke activiteiten.

​       2​. Interventies. De interventies kennen drie niveaus:

  •     generieke categorieën zoals behandeling, case management en bewaking
  •     doelstellingen zoals gedragsverandering, omgaan met stress en wondbehandeling.
  •     cliëntspecifieke informatie

3. Beoordelingsschaal. De beoordelingsschaal is een methode om de voortgang van de cliënt te monitoren tijdens de zorg. De beoordelingsschalen bestaan uit drie 5-puntschalen. De drie 5-puntschalen zijn Kennis, Gedrag en Status. Kennis wordt gedefinieerd als wat de klant weet, Gedrag als wat de klant doet en Status als het aantal en de ernst van problemen of symptomen.

Op basis van de drie componenten kan dossiervorming gerealiseerd worden, vanaf de intake tot en met het ontslag van de cliënt. Als deze drie componenten worden gebruikt, levert het Omaha Systeem een toegevoegde waarde, waarbij de klinische gegevens worden gekoppeld aan demografische, financiële en administratieve gegevens. De gebruikte termen zijn toegankelijk voor de zorgverleners en cliënten van alle leeftijden en opleidingsniveaus. Het Omaha Systeem kan toegepast worden op individuen, families en bevolkingsgroepen.

Ter illustratie

Het Omaha​ Systeem is opgebouwd uit drie elkaar aanvullende componenten. Het registreert de zorg voor de cliënten, het beschrijft de interventies voor de zorgverlener en het meet de resultaten van de geleverde zorg.

​​​​​​

Default alt