PALGA-Thesaurus

Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
Palga-Thesaurus
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Terminologie
Zorgdomein
Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Laborant, Patholoog
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

PALGA wordt gesubsidieerd door de ministerie van VWS.

Maakt gebruik van
Beheerder (NL)
Stichting PALGA
Licentie nodig
Nee
Business model

PALGA wordt gesubsidieerd door de ministerie van VWS.

Jaar van uitgave
1971