Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Nulde lijn, Eerste lijn
Professionals Huisarts, Paramedicus, Fysiotherapeut
Implementatiestatus Gepubliceerd (en in beheer)
Adoptiegraad (Nergens in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Digitale uitwisseling van informatie tussen fysiotherapeuten of andere paramedici enerzijds en huisartsen anderzijds.
Specificatie Paramedische zorg Specificatiedocument
Beheerder (NL) Nictiz
Licentie nodig Nee
Business model Projectfinanciering door ministerie van VWS. De standaard wordt beheerd en onderhouden door Nictiz. Verdere ontwikkeling van de standaard wordt gefinancierd door andere partijen.

​​​Meer info over de i​​​​​mplementatiestatus:

Het Informatieberaad Zorg heeft deze informatiestandaard van toepassing verklaard op 20-04-2015. Het Informatieberaad Zorg is ingericht door het ministerie van VWS en wil sturing en regie bieden van de informatievoorziening in de zorg. Op 11-06-2015 is de informatiestandaard opgenomen in het Register Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.​


Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 13-02-2018