RAI

Resident Assessment Instrument
RAI
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Classificatie
Zorgdomein
Eerstelijn
Professionals
Verpleegkundige
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

RAI is een evidence based methode voor systematische gegevensverzameling over kwetsbare personen in het primaire proces.

Beheerder (NL)
NedRAI
Beheerder (INT)
h
Licentie nodig
Nee