TOG/Prestatiecodelijsten

Tariefinformatiesysteem Organen Gezondheidszorg
TOG/prestatiecodelijsten
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard
Codestelsel
Zorgdomein
Nuldelijn, Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

TOG en de prestatiecodelijsten bieden informatie van prestatiecodes en tarieven ten behoeve van het declaratieverkeer.

Beheerder (INT)
http://www.vektis.nl/
Licentie nodig
Nee