Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Interoperabiliteitsmodel
Wet- en regelgeving
Type standaard Wet- en regelgeving
Zorgdomein Alle
Professionals Iedereen
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Korte beschrijving Deze wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer bij berichtgeving tussen zorgaanbieders onderling.
Beheerder (NL) Rijksoverheid
Licentie nodig Nee

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 04-04-2016