WBSN-Z

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Wbsn-z
Interoperabiliteitsmodel
Wet- en regelgeving
Type standaard
Wet- en regelgeving
Zorgdomein
Alle
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Deze wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer bij berichtgeving tussen zorgaanbieders onderling.

Beheerder (NL)
Rijksoverheid
Licentie nodig
Nee
Default alt