WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
WGBO
Interoperabiliteitsmodel
Wet- en regelgeving
Type standaard
Wet- en regelgeving
Zorgdomein
Nuldelijn, Eerstelijn, Tweedelijn, Derdelijn
Professionals
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
(Volledig geadopteerd bij doelgroep)
Categorie
Relevant
Korte beschrijving

Regelt o.a. de dossierplicht en stelt regels over de geheimhouding van het dossier.

Beheerder (NL)
Rijksoverheid
Licentie nodig
Nee
Jaar van uitgave
1995
Default alt