​​​​​<​Deze pagina geeft u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaarden acute zorg. De standaarden zijn gebaseerd op de richtlijn 'Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp

Informatie-overdracht​ van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH)

​Rele​ase 2.0

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML en XML)

De actuele versie van de informatie-overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp is 2.0. Deze versie vervangt de vorige versie.  Voor de uitwisseling wordt een HL7 CDA document gebruikt. Een pilot zal op basis van dit materiaal plaatsvinden. Na deze pilot wordt het materiaal opnieuw gepubliceerd.

Release 1.0 i​​nformatie-overdracht​ van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH)

Deze versie blijft actief totdat de laatste ambulanceregio of ziekenhuis de actuele versie operationeel heeft.


​​Professionele samenvatting van huisarts naar spoedeisende hulp (SEH), ambulance of meldkamer​

​​Pre-release

​Alle gepubliceerde versies

​Functioneel ontwerpART-DEC​OR (oa dataset)​ART-DECOR (HTML,
schematron en XML)Rapportage van spoedeisende hulp (SEH), ambulance of meldkamer naar huisarts

​​Pre-release

​Alle gepubliceerde versies

​Functioneel ontwerpART-DEC​OR (oa dataset)​ART-DECOR (HTML, 
schematron en XML)

reacties